Khách hàng nói về chúng tôi

Đồ tốt thì không nên dùng "mảnh"

[SẢN PHẨM TỐT]Mình tự nhận thấy: cứ đi ăn, đi uống, đi mua đồ, một cơ số các bạn sẽ vào hỏi mình cứ như tổng đài 1080 đó. Tuy không dám nhận là trên thông thiên văn dưới tường...

Xem tiếp

6 THÁNG VỚI Thảo Dược Gội Xông No'poo

Tháng thứ 1: tóc giảm gãy rụng hẳn, nhưng bắt đầu bết dầu ( trước đây tóc khô- 2 ngày gội 1 lần- dùng dầu gội ạ)Tháng thứ 2: dầu, dầu, dầu và nhờn kinh khủng, 2 ngày gội 1...

Xem tiếp