Cây thuốc hay

Dược liệu quý từ cây Tầm gửi sau sau

Giống như con ong làm mật lấy từ tinh chất của các loài hoa, cây tầm gửi sống nhờ vào bộ rễ thọc sâu hút tinh chất của cây chủ. Với các thầy thuốc nam, bản thân nhựa, rễ, lá,...

Xem tiếp