Hết hàng
 Linh chi bảo trà
Hết hàng
 Song sâm tái tạo trà