Tuyển dụng

VIETHERB TÌM ĐỒNG ĐỘI VỀ CHUNG NGÔI NHÀ MỚI Ở LẠNG SƠN

Chúng mình là Vietherb, một doanh nghiệp ở Lạng Sơn đang cùng một số thầy thuốc nam và người nông dân ở Lạng Sơn trồng rừng và cây thuốc, nghiên cứu và ứng dụng những tri thức dân gian truyền...

Xem tiếp