Tuyển dụng

ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG ĐỒNG ĐỘI CỦA VIETHERB

"ĐẾN VỚI NHAU LÀ MỘT SỰ KHỞI ĐẦU,GIỮ ĐƯỢC NHAU LÀ SỰ TIẾN TRIỂN,LÀM VIỆC CÙNG NHAU LÀ SỰ THÀNH CÔNG" Trích Henry JordVà Vietherb chúng mình đang tìm kiếm 05 đồng đội, gồm:QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG và NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN...

Xem tiếp

VIETHERB TÌM ĐỒNG ĐỘI VỀ CHUNG NGÔI NHÀ MỚI Ở LẠNG SƠN

Chúng mình là Vietherb, một doanh nghiệp ở Lạng Sơn đang cùng một số thầy thuốc nam và người nông dân ở Lạng Sơn trồng rừng và cây thuốc, nghiên cứu và ứng dụng những tri thức dân gian truyền...

Xem tiếp