Chính sách bán hàng và giao nhận

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

I. Vietherb giao hàng

- Vietherb miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng mua trực tiếp tại các kênh bán hàng với tổng giá trị từ 1 triệu VNĐ trở lên. 

- Hình thức thanh toán: ưu tiên chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Đơn hàng được phát trực tiếp từ Vietherb tại Lạng Sơn.

II. Đại lý của Vietherb giao hàng


- Đối với các đơn hàng phát sinh tại các tỉnh/thành phố có địa điểm phân phối sản phẩm của Vietherb sẽ trực tiếp chuyển hàng tại địa phương đến khách.

- Chính sách vận chuyển sẽ áp dụng theo chính sách của đại lý Vietherb tại địa phương.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Thông tin về các địa phân phối sản phẩm của Vietherb trên cả nước: Điểm bán hàng